Προσφορά εργασίας: Η Πρεσβεία αναζητεί μάγειρα [fr]

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα αναζητεί μάγειρα που θα εργαστεί υπό τις εντολές του Αρχιμάγειρα της πρεσβευτικής κατοικίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 23 Μαρτίου 2023 με συνοδευτική επιστολή στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα αποσταλεί με email στη διεύθυνση: scg.athens-amba@diplomatie.gouv.fr

Ενημερωθείτε αναλυτικά:

δημοσίευση 24/03/2023

Αρχή σελίδας