Πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής [fr]

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας αποκτούν μια νέα διάσταση με την υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy, η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου, και ο Σύμβουλος πολιτιστικής δράσης και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας κ. Mikaël Hautchamp, υπέγραψαν στις 16 Απριλίου 2018 στην Πρεσβεία της Γαλλίας ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και της Περιφέρειας Αττικής.

JPEG

Το πρωτόκολλο ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα προικίζοντάς την με ένα νέο πλαίσιο.

JPEG

Οι ομάδες του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και της Περιφέρειας Αττικής θα μπορούν να εργάζονται από κοινού για τον προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Μέσα από μια σειρά στοχευμένων ενεργειών θα πραγματοποιηθούν νέες εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, καταστώντας τον πολιτισμό μοχλό τοπκής ανάπτυξης.

Στο Twitter

Twitter της Ρένας Δούρου @renadourou
Twitter της Περιφέρειας Αττικής @perattikis

δημοσίευση 13/06/2018

Αρχή σελίδας