Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της γαλλικής κυβέρνησης για το 2019 [fr]

Υποτροφίες για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN) στη Γαλλία.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2019

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

To 2018, 5 νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη Σχολή χημικών μηχανικών του ΕΜΠ, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτο », και από το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν μεταβεί αντίστοιχα για μεταδιδακτορική έρευνα στο Institut de chimie des substances naturelles του CNRS, στο INRA-Marseille Université, στο Εργαστήριο Navier (ENPC, IFSTTAR, CNRS) και στο Πανεπιστήμιο της Orléans-CNRS.

Το 2019, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα εξής ερευνητικά πεδία:
-  Γεωπονία – Αγροδιατροφή
-  Βιοτεχνολογίες
-  Ενέργεια - Περιβάλλον
-  Υλικά
-  Ψηφιακή επιστήμη
-  Βιοεπιστήμες
-  Διάστημα – Αεροναυπηγική

Ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 14 Ιανουαρίου 2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 30 Απριλίου 2019

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

δημοσίευση 02/09/2019

Αρχή σελίδας