Πρόσωπο του μήνα : Ιωάννης Μηλιδάκης, γενικός διευθυντής της Waste and Water Ε.Π.Ε.

Ioannis Milidakis, directeur général de Waste and Water - JPEG Ο Ιωάννης Μηλιδάκης είναι Μηχανικός μεταλλείων – Μεταλλουργός του ΕΜΠ (1987). Εργάστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια στην LYONNAISE DES EAUX του γαλλικού ομίλου SUEZ, σε πολλές διευθυντικές θέσεις στην Γαλλία στον τομέα του καθαρισμού των υδάτων. Το 2003, ανέλαβε τη διεύθυνση του κλάδου περιβάλλοντος του ομίλου J & P ΑΒΑΞ A.E. στην Αθήνα και από το 2006 έχει τη γενική διεύθυνση της « WASTE & WATER Ε.Π.Ε. », εταιρεία σε πλήρη ανάπτυξη που δραστηριοποιείται στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταλλείων. Θεωρείται ειδικός στις συμπράξεις παραχώρησης και μίσθωσης εγκαταστάσεων και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κύριε Μηλιδάκη, ζείτε μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας. Είστε Έλληνας , αλλά έχετε δεσμούς με την Γαλλία. Ποια ήταν η μέχρι τώρα πορεία σας ;

Νεαρός μηχανικός του ΕΜΠ, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την Γαλλία στη δεκαετία του 90 όπου και έζησα για περισσότερα από δέκα χρόνια ως εργαζόμενος του ομίλου διαχείρισης υδάτων Suez-Lyonnaise des Eaux. Μια πολύ καλή εμπειρία σε επαγγελματικό και ειδικά σε κοινωνικό επίπεδο που μου έθεσε γερά θεμέλια για τη συνέχεια. Μετά τη δημιουργία της Waste and Water στην πόλη Nancy, παίρνω τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα, με σκοπό να αξιοποιήσω μιαν τεχνογνωσία και ένα τρόπο εργασίας « αλά γαλλικά ». Δέκα χρόνια μετά ομολογώ ότι ο δρόμος της επιστροφής υπήρξε τελικά δυσκολότερος από αυτόν της αναχώρησης.

Η εταιρεία σας « Waste and Water » είναι μια σχετικά πρόσφατη επιχείρηση στην αγορά. Ποιοι είναι οι τομείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης ;

Η επιχείρησή μας δημιουργήθηκε στη Γαλλία το 2005. Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησής της είναι το νερό και η εξυγίανσή του [www.wastenwater.com] αλλά η επιχείρηση διαχειρίζεται επίσης την εκμετάλλευση υπόγειων μεταλλείων. Επαγγέλματα που ανήκουν παραδοσιακά σε μεγάλες πολυεθνικές, επειδή απαιτούν κεφάλαια και επενδυτικές κινήσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αρχικά, η εταιρεία μας απευθυνόταν στις βιομηχανίες που αναζητούσαν λύσεις σε τομείς που δεν αποτελούσαν τον πυρήνα των εργασιών τους (για παράδειγμα διαχείριση εγκαταστάσεων καθαρισμού εργοστασίων), είτε στους κολοσσούς του κλάδου που είχαν ανάγκη μικρότερων και ευέλικτων υπεργολάβων

Δημιουργήθηκε έτσι σιγά-σιγά μια πελατεία κύρους και αποκτήσαμε φήμη. Δέκα χρόνια μετά, η εταιρεία μας έχει την τύχη να είναι μια από τις σπάνιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που προσλαμβάνει προσωπικό κατά την κρίση.

Με το βλέμμα της στραμμένο στο περιβάλλον, η εταιρεία μας ακολουθεί καθημερινά τις ορθές πρακτικές όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών CO2 (ανακύκλωση χαρτιού, ευαισθητοποίηση των συνεργατών, κ.λπ.). Σχεδιάζουμε επίσης τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων για όλες τις αστικές διαδρομές μας, και αυτό από το επόμενο έτος.
Ακόμα, έχουμε εθελοντικά επιλέξει να περιορίσουμε τις δραστηριότητές μας στα υπόγεια μεταλλεία, των οποίων οι επιπτώσεις είναι λιγότερες σε σχέση με τις εκείνες στην επιφάνεια, παρόλο που το κόστος της εκμετάλλευσης είναι πολύ υψηλότερο.

Εργαζόμαστε επίσης γύρω από καινοτομίες σχετικά με τη διαχείριση ορυκτών αποβλήτων, ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των υπολειμμάτων της διαδικασίας στο περιβάλλον.

Πώς οργανώνεται η διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα ;

Στην Ελλάδα, η διαχείριση των υδάτινων υποδομών και της εξυγίανσής των, είναι δημόσια. Οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης συνάντησε αντιστάσεις , κυρίως θεσμικού πλαισίου. Οι δύο μεγάλες εταιρείες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, βρίσκονται σε μια μάλλον ικανοποιητική κατάσταση, αλλά μια εκατοντάδα άλλων δημοτικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Γενικότερα, το νερό στην Ελλάδα είναι καλής ποιότητας και δεν απαιτεί μεγάλες επεξεργασίες. Το κόστος του είναι χαμηλό, η τιμή του κυβικού μέτρου δεν υπερβαίνει το ένα ευρώ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπως η ανεπάρκεια τοπικών δικτύων και μονάδων καθαρισμού και ο εφοδιασμός των νησιών με νερό, ειδικά κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Κατά συνέπεια, υπάρχει περιθώριο προόδου στη διαχείριση των υποδομών (δίκτυα, εργοστάσια επεξεργασίας και μονάδες καθαρισμού) ειδικά στην περιφέρεια. Εν προκειμένω, θα μπορούσε να γίνει μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό την μορφή υπεργολαβίας

Αυτού του είδους τις υπηρεσίες προσφέρουμε.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σας ;

Μεσοπρόθεσμα, στοχεύουμε στην ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων μας (μεταλλεία και περιβάλλον) καθώς επίσης και στην ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων με καινοτόμο χαρακτήρα.

Παραδοσιακά η δραστηριότητά μας ήταν του τύπου « B to B » (business to business = από την επιχείρηση προς την επιχείρηση). Ωστόσο, επιθυμία μας είναι η ανάπτυξη του τομέα των δημόσιων αγορών, καθώς και η θέσπιση ορυκτής έρευνας με σκοπό την δυνατότητα εργασιών αναζήτησης από την ίδια την εταιρεία με ορίζοντα το 2020.

Επίσης, η τεχνογνωσία μας θα μπορούσε να είναι πολύτιμη στην ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων, όπως η τηλεδιαχείριση υποδομών και η λειτουργία Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) που μπορούν να παράγουν οικονομίες κλίμακας για τους πελάτες μας.

Μια συμμετοχή στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας είναι επίσης πιθανή σε συνεργασία με άλλες ΜΜΕ και ιδρύματα του τομέα περιβάλλοντος και αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων.

Θα μπορούσαμε επίσης να υπερβούμε τα ελληνικά σύνορα και να προσανατολιστούμε και προς όμορες χώρες με ισχυρή ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, σκοπεύουμε να παραμείνουμε πιστοί στο σύνθημά μας « Επένδυση στην Καινοτομία », παραμένοντας ταυτόχρονα διακριτικοί και επαγγελματίες και χωρίς να χάνουμε τον χαρακτήρα μας ως μικρομεσαία επιχείρηση.

Θα συμμετάσχετε σύντομα στο Παρίσι στην « Ημερίδα για την Ελλάδα » που διοργανώνεται από το γαλλικό γραφείο προώθησης εμπορίουUbifrance. Τι θα λέγατε στις γαλλικές επιχειρήσεις που σκοπεύουν να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα ;

Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση εξόδου από μια δύσκολη περίοδο λόγω των μέτρων λιτότητας που άλλαξαν πολύ τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση έδωσε την δυνατότητα δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων σε πολλά υποσχόμενους στο μέλλον τομείς.

Εκτός από τους « παραδοσιακούς » κλάδους όπως ο τουρισμός και το θαλάσσιο εμπόριο, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει « εύφορη γη » στον τομέα των ορυκτών, τις νέες τεχνολογίες ή την εξειδικευμένη γεωργία.

Το κόστος εργασίας είναι σήμερα πολύ ευνοϊκό στις επενδύσεις.

Επίσης, χορηγούνται επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα. Εν ολίγοις, η Ελλάδα παρουσιάζεται σήμερα ως μια προσιτή χώρα για τους επενδυτές που θα επέλεγαν να εγκατασταθούν.

dernière modification le 06/10/2014

haut de la page