Πρόσωπο του μήνα: Hannah Caso, διεθνείς εθελοντές στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης