Πώς εκλέγεται ο/η Πρόεδρος στη Γαλλία [fr]

PNG

Πληροφορογραφία : Γαλλικό Υπουργείο εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης

Αρχείο pdf

PDF - 63.3 ko

δημοσίευση 19/04/2017

Αρχή σελίδας