Ρόλος και Δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας [fr]

Σε συνεχή επαφή με τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο των ελληνικών και γαλλικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Υπό την άμεση εποπτεία του πρέσβη, το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ανήκει στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Eκπροσώπησης (DCP) του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης .

Υπό την εποπτεία του εκπροσώπου του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης :

1- εξηγεί και σχολιάζει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με θέματα διεθνούς πολιτικής.

2- είναι αρμόδια για θέματα επικοινωνίας, τύπου και τεκμηρίωσης των διευθύνσεων και υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών.

3- πληροφορεί για τις αποστολές και τη δράση του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης .

Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης και οι δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Πρεσβείας συνδέονται με τις παραπάνω υπηρεσίες της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης και ειδικότερα με :

* Την Υποδιεύθυνση Τύπου

* Την Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης

΄Ετσι, καθημερινά, οι σημαντικότερες δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας αφορούν στη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή και αρχειοθέτηση πληροφοριών οι οποίες πηγάζουν από τα ΜΜΕ : τον τύπο, το διαδίκτυο, μέσω fax ή τηλεφώνου, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω του προφορικού λόγου κατόπιν συναντήσεων, συνεντεύξεων και συνεντεύξεων τύπου.

Τα γραφεία τύπου και επικοινωνίας των πρεσβειών, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο, εκτός γαλλικών συνόρων, τα σημεία εκκίνησης και κατάληξης όσων αφορούν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης της Γαλλίας με τους ξένους της εταίρους. Η τεκμηρίωση αποτελεί επίσης δραστηριότητα των γραφείων τύπου και επικοινωνίας και έχει στόχο την υποστήριξη της επί τόπου διπλωματικής δραστηριότητας υπό την καθοδήγηση του πρέσβη : καλύτερη αμοιβαία γνώση κάθε χώρας και, μέσω αυτής, ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων.

δημοσίευση 03/04/2014

Αρχή σελίδας