Σατιρικά σκίτσα / Charlie Hebdo /Δηλώσεις

Δηλώσεις του Πρωθυπουργού Jean-Marc Ayrault

Ο Πρωθυπουργός Jean-Marc Ayrault υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της Δημοκρατίας μας. Η ελευθερία αυτή ασκείται στο πλαίσιο του νόμου και υπό τον έλεγχο των δικαστηρίων, εφόσον έχει γίνει προσφυγή.

Υπενθυμίζει επίσης την αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, η οποία, μαζί με τις αξίες της ανεκτικότητας και του σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων, βρίσκεται στον πυρήνα του δημοκρατικού μας συμφώνου.

Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα περίσταση, ο Πρωθυπουργός θέλει να τονίσει την αποδοκιμασία του σε κάθε έκφανση κατάχρησης και καλεί στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης του καθενός.

dernière modification le 24/06/2020

haut de la page