«Σελίδες ιστορίας της Γαλλικής Στρατιάς στη Θεσσαλονίκη (1914-1918)» [fr]

Bαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, αίθουσα θεάτρου | 11/02 | 19.30

Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κος Christophe Le Rigoleur, θα πραγματοποιήσει ομιλία
στο πλαίσιο της σειράς παρουσιάσεων που οργανώνει το Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο με αφορμή την έκθεση «Στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου
(1914-1918)»

JPEG

δημοσίευση 05/06/2019

Αρχή σελίδας