Σεμινάριο για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες (29 Απριλίου 2014) [fr]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα τρία τελευταία χρόνια, με πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης η Γαλλία συνοδεύει τις δομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ελλάδα. Ειδικότερα, έχει θέσει στη διάθεσή της την τεχνογνωσία της πραγματογνωμοσύνη της στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης με σκοπό να συμβάλει ώστε η διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη, διαφανής και προσβάσιμη στους πολίτες και τους χρήστες. Έτσι, αναπτύχθηκε μια στενή συνεργασία και μια σχέση εμπιστοσύνης με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σήμερα που για την Ελλάδα ανοίγεται μια νέα περίοδος για τις ποιοτικές μεταρρυθμίσεις, είναι χρήσιμο να κάνουμε τον μέχρι τώρα απολογισμό του έργου και να επιβεβαιώσουμε την πρόθεση των δύο κρατών να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες.
Η διμερής συνεργασία αφορά ειδικότερα στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, αλλά και τη μεταβίβαση τεχνογνωσίας σχετικά με τις επιλογές της Γαλλίας και της Ελλάδας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών στους χρήστες, με την πλήρη συμμετοχή των τελευταίων καθώς και των αντίστοιχων υπαλλήλων.

Με την προοπτική αυτή, η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διοργανώνουν στις 29 Απριλίου ένα σεμινάριο υψηλού επιπέδου σχετικά με τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες και χρήστες. Το θέμα αποτελεί προτεραιότητα για δύο χώρες, οι οποίες υλοποιούν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου θα είναι η ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειρίας και της μεταβίβασης τεχνογνωσίας όσον αφορά στα μέσα και τις αναγκαίες μεθόδους με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους χρήστες, με τη συμμετοχή μάλιστα των τελευταίων στη διαδικασία αλλαγής. Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Γαλλίας θα παρουσιάσουν τη μεγάλη πρόοδο των δύο χωρών στον συγκεκριμένο τομέα.

Ειδικότερα, οι παρουσιάσεις θα έχουν ως αντικείμενο τους εξής τρεις άξονες :
- Ποια μεθοδολογική προσέγγιση πριν και κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης ;
- Πώς να προβούμε στις αλλαγές με τη συμμετοχή τόσο της διοίκησης όσο και των πολιτών ;
- Πώς να οργανώσουμε τη διοίκηση ώστε να κατευθύνει και να εφαρμόζει τη μεταρρύθμιση;

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, στην Αθήνα, μεταξύ 09.00 και 13.00. Το απόγευμα, με σκοπό την εμβάθυνση στα προβλήματα αυτά, θα λάβουν χώρα τεχνικά εργαστήρια.

Σας καλούμε να παραστείτε στην εναρκτήρια συνεδρία, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Jean Loup Kuhn-Delforge.

Αθήνα, 25 Απρ. 14

Για πληροφορίες :

M. Christophe Carlucci
Σύμβουλος τύπου
Tél. : 210 33 91 034
christophe.carlucci@diplomatie.gouv.fr

Mme Irène HIOTELLIS
Προϊσταμένη του Γραφείου τύπου
Tél. : 210 33 91 037
irene.hiotellis@diplomatie.gouv.fr


Κατεβάστε :

- Δελτίο τύπου (25/4/2014)

- Πρόγραμμα

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας