Συζήτηση με τους φοιτητές πολιτικών επιστημών (Aρχεία 2015) [fr]

Έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (GRAPESS), ο Γενικός Πρόξενος και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη, κ. Christophe Le Rigoleur, έλαβε μέρος στις 10 Δεκεμβρίου σε μια συζήτηση με θέμα την επόμενη μέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, μαζί με τους καθηγητές Σπυρίδων Λίτσα και Γιώργο Βοσκόπουλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αυτή η συζήτηση έδωσε την ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η δέσμευση της Γαλλίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

δημοσίευση 28/06/2019

Αρχή σελίδας