Συμπεράσματα του 1ου Ελληνογαλλικού φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας [fr]

#mazinnov (24-25/11/2016)

Στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας το 1ο Ελληνογαλικό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Το Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε από την πρεσβεία της Γαλλίας και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πληροί την δέσμευση που ανέλαβαν ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών μας.

Το Φόρουμ έδωσε τη δυνατότητα συνάντησης σε περισσότερους από 120 ελληνικούς και γαλλικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε δύο πολλά υποσχόμενους τομείς : την ενέργεια και το περιβάλλον από τη μία και την καινοτομία σε όλες τις μορφές της από την άλλη.

Οι συναντήσεις αυτές βοήθησαν στο να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μόνιμων και δυναμικών δεσμών με τη διοργάνωση περισσότερων από 75 επιχειρηματικών συναντήσεων και την υπογραφή από 120 συμμετέχοντες μιας Χάρτας για ένα ελληνογαλλικό δίκτυο καινοτομίας. Κατά το 2017, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την συνέχιση και την διεύρυνση του πρώτου αυτού αποτελέσματος.

Forum de l’innovation #mazinnov 25.11.2016 from INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE on Vimeo.

Διαβάστε επίσης

δημοσίευση 12/12/2016

Αρχή σελίδας