Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν- Κοινή δήλωση της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας [fr]

Κοινή δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, της βρετανίδας Πρωθυπουργού Theresa May, και της γερμανίδας Καγκελαρίου Angela Merkel σε συνέχεια της δήλωσης του Προέδρου Donald Trump για το Ιράν.

Κοινή δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, της βρετανίδας Πρωθυπουργού Theresa May, και της γερμανίδας Καγκελαρίου Angela Merkel σε συνέχεια της δήλωσης του Προέδρου Donald Trump για το Ιράν.
«Με λύπη και ανησυχία εμείς, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, λάβαμε γνώση για την απόφαση του Προέδρου Trump σχετικά με την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης - ΚΟΣΔ (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPoA)

Μαζί, τονίζουμε τη συνεχή δέσμευσή μας στο ΚΟΣΔ. Η συμφωνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινή μας ασφάλεια. Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΟΣΔ εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 2231. Το παρόν ψήφισμα παραμένει το νομικά δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο για την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καλούμε όλα τα μέρη να συνεχίσουν να προσυπογράφουν την πλήρη εφαρμογή του και να ενεργούν με πνεύμα ευθύνης.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που προβλέπει το ΚΟΣΔ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Mη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT). O κόσμος είναι ασφαλέστερος. Γι ’αυτό εμείς, η ομάδα των E3, θα παραμείνουμε στο ΚΟΣΔ. Οι κυβερνήσεις μας διατηρούν τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την εφαρμογή της συμφωνίας και θα εργαστούν προς το σκοπό αυτό με τα άλλα μέρη που θα παραμείνουν προσηλωμένοι σε αυτό το συλλογικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των οικονομικών ωφελειών της συμφωνίας προς όφελος της ιρανικής οικονομίας και του ιρανικού λαού.

Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ότι οι δομές του ΚΟΣΔ διατηρούνται άθικτες και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα εμπόδιζε την πλήρη εφαρμογή της από τα άλλα μέρη.

Μετά από εκτενείς συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες, καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουν την πρόοδο που επετεύχθη στον τομέα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων χάρη στο ΚΟΣΔ, επιτρέποντας τη συνέχιση της εφαρμογής των βασικών της διατάξεων.

Ενθαρρύνουμε το Ιράν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην απάντησή του στην απόφαση των ΗΠΑ. Το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να σέβεται τις δικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τηρώντας πλήρως και εγκαίρως τις απαιτήσεις των ελέγχων του ΔΟΑΕ. Ο ΔΟΑΕ πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα μακροπρόθεσμης επαλήθευσης και ελέγχου του χωρίς εμπόδια ή περιορισμούς. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να επωφελείται από την άρση των κυρώσεων, την οποία μπορεί να αξιώσει, εφόσον εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους όρους της συμφωνίας.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία : το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πρέπει πάντα να παραμείνει ειρηνικό και μη στρατιωτικό. Παρότι λαμβάνουμε ως βάση το ΚΟΣΔ, γνωρίζουμε επίσης ότι και άλλα καίρια ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πρέπει να καθορισθεί μετά τη λήξη, το 2025, ορισμένων διατάξεων του ΚΟΣΔ. Ενώ η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των συμμάχων και των εταίρων μας στην περιοχή είναι αδιάσπαστη, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε αυστηρά τις ευρέως κοινές ανησυχίες σχετικά με το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις αποσταθεροποιητικές περιφερειακές δραστηριότητές του, ιδίως στη Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Η ομάδα των Ε3 είναι πρόθυμη να συνεχίσει τις ανταλλαγές αυτές με τους βασικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα Κράτη της περιοχής.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και εμείς οι ίδιοι θα επικοινωνήσουμε με όλα τα μέρη του ΚΟΣΔ επιδιώκοντας θετικές προοπτικές ».

Γραφείο τύπου της Γαλλικής Προεδρίας (8 Μαϊου 2018)

δημοσίευση 17/08/2018

Αρχή σελίδας