Συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς [fr]

Στις 30 Απριλίου, ο Γενικός Πρόξενος και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, κ. Θεοδόση ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗ, κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου (προάστιο της Θεσσαλονίκης με 100 000 κατοίκους).

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυνατότητες συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα, καθώς στα άμεσα σχέδια χωροταξίας του δήμου. Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία της αποκέντρωσης στην Ελλάδα.

δημοσίευση 12/05/2015

Αρχή σελίδας