Συνάντηση με φοιτητές της Νομικής (Aρχεία 2014) [fr]

Στις 24 Νοεμβρίου 2014, περίπου είκοσι φοιτητές του ευρωπαϊκού δικτύου "European Law Students Association" συναντήθηκαν με το Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur. Επί της ευκαιρίας αυτής, συζητηθήκαν οι γαλλο-ελληνικές σχέσεις καθώς και θέματα σε σχέση του επαγγέλματος του διπλωμάτη. Εξετάστηκαν επίσης διάφορα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Τέλος, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τα πτυχία γαλλικής γλώσσας που παρέχει το ΓΙΘ καθώς και για τα μαθήματα γαλλικής νομικής ορολογίας.

δημοσίευση 20/06/2019

Αρχή σελίδας