Συνέντευξη του Προέδρου Emmanuel Macron στην Ouest-France [fr]

Παραμονές της Γαλλικής Εθνικής Επετείου της 14ης Ιουλίου, ο Πρόεδρος Emmanuel Macron παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην Ouest-France. Εξηγεί πολλές πτυχές της γαλλικής διπλωματίας και την ενίσχυση των δεσμών με το Βερολίνο.

JPEG

Ποια είναι η δική σας αντίληψη για την Ευρώπη ;

Η Ευρώπη είναι πλέον μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Το status quo θα ήταν να δεχτούμε μιαν Ευρώπη όλο και περισσότερο γραφειοκρατική, που δεν εξηγεί πλέον στους πολίτες που θέλει να τους οδηγήσει και που λειτουργεί περισσότερο ως μηχανή παρά ως ενοποιητικό στοιχείο. Μεγάλη επιθυμία είναι η επιστροφή στις ρίζες: η Ευρώπη δημιουργήθηκε με βάση μια υπόσχεση ειρήνης, προόδου και ευημερίας.

Χρειαζόμαστε σήμερα ένα σχέδιο που να μπορεί να τηρήσει την υπόσχεση αυτή: μιαν Ευρώπη που εμπνέει περισσότερο, μια διαδικασία δημοκρατικών συνθηκών που θέλω να ξεκινήσω ήδη από τον ερχόμενο χειμώνα, στη βάση του πολιτισμού και της παιδείας, να οικοδομήσουμε μιαν Ευρώπη που προστατεύει από την παγκοσμιοποίηση και που προετοιμάζει ένα μοντέλο κοινωνίας και ανάπτυξης. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν και αλλαγές στις συνθήκες, γιατί η Ευρώπη αυτή είναι ατελής. Το ερώτημα δεν είναι εάν οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες, αλλά το πότε και το πώς.

Είστε υπέρ ενός προέδρου της ευρωζώνης. Ποιος θα ασκεί το δικαίωμα ελέγχου στις δημοσιονομικές μας εθνικές επιλογές;

Θέλω η ευρωζώνη να έχει μεγαλύτερη συνοχή, σύγκλιση. Δεν λειτουργεί καλά γιατί ενέτεινε τις αποκλίσεις. Οι χώρες που ήταν ήδη χρεωμένες βρέθηκαν ακόμα περισσότερο χρεωμένες. Εκείνες που ήταν ανταγωνιστικές βρέθηκαν να είναι ανταγωνιστικότερες.
Υπάρχουν κερδισμένοι : η Γερμανία είναι μια από αυτές τις χώρες, γιατί κατάφερε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις και χαιρετίζω τις προσπάθειες που κατέβαλλε. Αλλά η Γερμανία πλήττεται επίσης από τις δυσλειτουργίες της ευρωζώνης. Η κατάσταση αυτή δεν είναι υγιής γιατί δεν είναι βιώσιμη.

Εννοείται τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού…

Δεν πρόκειται για διανομή παλιών χρεών, πρόκειται περισσότερο για τον συνδυασμό της σύγκλισης με την αλληλεγγύη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, για τη δημιουργία ισχυρότερων μηχανισμών αλληλεγγύης στο μέλλον. Είναι το κλειδί μιας βιώσιμης ένωσης.
Στη Γαλλία, εάν δεν υπήρχε καμία μεταφορά μεταξύ της Ile-de-France και των αγροτικών περιοχών, η εθνική ενότητα δεν θα κρατούσε για πολύ. Προς τον σκοπό αυτόν χρειάζεται ένας προϋπολογισμός, μια κυβέρνηση που να αποφασίζει για τον καταμερισμό αυτού του προϋπολογισμού και ένας δημοκρατικός έλεγχος που δεν υπάρχει σήμερα.

(…)

Σήμερα λαμβάνει χώρα ένα γαλλογερμανικό συμβούλιο. Αναμένεται κάποια πρόοδος σε όλα αυτά τα θέματα ;

Είναι το πρώτο γαλλογερμανικό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετάσχω, το μοναδικό πριν από τις γερμανικές εκλογές και θέλω, από κοινού με την Καγκελάριο, να οικοδομήσουμε φιλόδοξα και συγκεκριμένα σχέδια, με ξεκάθαρες γραμμές. Θα ξανανοίξουμε τις 1200 δίγλωσσες τάξεις και θα βελτιώσουμε την θέση των γερμανικών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας θα φτάσει σε επίπεδο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η Γερμανία δεσμεύεται επίσης για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Θα καθορίσουμε την εκπαιδευτική και πολιτιστική ατζέντα για τους επόμενους μήνες.

Ένα είδος πολιτιστικού Erasmus ;

Ναι, το φθινόπωρο θα ετοιμάσουμε ένα Erasmus για τον πολιτισμό και τη διδασκαλία. Το Erasmus είναι η μετάφραση της ίδιας της Ευρώπης που ενώνει τους ανθρώπους και είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε.
(…)

Μια δύσκολη σύνοδος κορυφής (των G20) γιατί ο κόσμος είναι σε κρίση …

Βρισκόμαστε μπροστά σε παγκόσμιες προκλήσεις : τρομοκρατία, κλιματική αλλαγή, ανασφάλεια στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και στην Αφρική, κρίση με την Βόρεια Κορέα ή την Ουκρανία, έλλειψη σταθερότητας σε χώρες όπως η Βενεζουέλα. Ζούμε την ανάδυση δυνάμεων που δεν μοιράζονται τις αξίες μας αλλά με τις οποίες πρέπει να μιλάμε, όπως η Κίνα και η Ρωσία.
Και ο δυτικός κόσμος τρίζει μετά την αμερικανική εκλογή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν μιαν αμφιβολία για την πολυμέρεια, τον ΟΗΕ, τον ΠΟΕ και το κλίμα. Η τάξη πραγμάτων του 1945, που επαναοικοδομήθηκε σε συνέχεια της πτώσης του τείχους του Βερολίνου, είναι σήμερα σε κρίση. Ζούμε τον κόσμο που γεννήθηκε από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα!

Τι μας παρέχει η Ευρώπη ;

Είμαστε σήμερα ο μόνος γεωγραφικός χώρος που έχει την ικανότητα δύναμης, που υπερασπίζεται τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, ταυτόχρονα την ισότητα και την κοινωνική ισορροπία, και που προστατεύει τα κοινά αγαθά του πλανήτη, το κλίμα, την παιδεία για όλους.
(…)
πιστεύω ότι ζούμε σε έναν κόσμο αυξανόμενης ανασφάλειας. Το να θεωρούμε ότι μπορούμε να ζούμε υπό την προστασία κάποιου άλλου είναι αφελές και η καγκελάριος το δηλώνει ξεκάθαρα. Πρέπει, εμείς οι Ευρωπαίοι, να αναλάβουμε όλες μας τις ευθύνες.

Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη ;

Πρέπει να αναπτύξουμε αυτό που ονομάζεται « δομημένη συνεργασία» στον τομέα της άμυνας, δηλαδή μια σειρά ισχυρότερων δεσμεύσεων στον τομέα των εξόδων, των ικανοτήτων, των εξωτερικών αποστολών. Το τελευταίο ευρωπαϊκό συμβούλιο μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς.
Θα καθορίσουμε τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτήν την απαιτητική συνεργασία, την οποία θα ανοίξουμε σε ευρωπαίους εταίρους όπως την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και σε όλους όσοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Και πρέπει να εργαστούμε το ίδιο στον τομέα της ανάπτυξης. Το είπα στο Γκαό (Μάλι) πριν από μερικές εβδομάδες και πριν μια δεκαριά ημέρες στο Μπαμάκο στην Ομάδα των 5 του Σαχέλ (G5 Sahel). Η επένδυση στον τομέα της ασφάλειας δεν είναι αρκετή χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
(…)

Εν μέσω μεταναστευτικής κρίσης η Ιταλία έχει κατακλυστεί. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη ;

Χρειάζεται να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, χρειάζεται ανθρωπισμός και αποτελεσματικότητα στη δράση. Αυτό που συμβαίνει στις ιταλικές ακτές δεν είναι μόνο θέμα προσφύγων. Πρόκειται για μια μεγάλη μετανάστευση, που πριν απ΄όλα είναι οικονομική. Η Γερμανία γνώρισε το 2015 μια εισροή προσφύγων. Στις όχθες της Μεσογείου υπάρχει σήμερα ένα αποτυχημένο κράτος, η Λιβύη.

Σε μερικές εβδομάδες θα ηγηθούμε μιας σειράς συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών με σκοπό την οικοδόμηση της σταθερότητας στη Λιβύη. Χρειαζόμαστε ένα λιβυκό κράτος που να ελέγχει τα σύνορά του, αλλιώς δεν θα επιλύσουμε την κρίση αυτή.

Τι θα απογίνουν εκείνοι που συνωστίζονται στην Ιταλία ;

Οι περισσότεροι από εκείνους που φτάνουν στις ιταλικές ακτές είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες. Το καθήκον της Ευρώπης και της Γαλλίας είναι η υποδοχή των πολιτικών προσφύγων. Δεν θα δεχθώ ποτέ μιαν απόρριψη. Οι πολιτικοί πρόσφυγες είναι μαχητές της ελευθερίας. Οι πολιτικοί πρόσφυγες θα γίνονται δεκτοί στη Γαλλία, θα αντιμετωπίζονται με ανθρώπινο τρόπο και θα ενσωματώνονται.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για άνοιγμα όλων των θυρών. Δεν μπορούμε να υποδεχθούμε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που έρχονται από χώρες που δεν βρίσκονται σε πόλεμο ή σε κρίσιμη πολιτική κατάσταση. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε σε μια συνεχή τροφοδότηση των ροών.

Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε;

Πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος οικονομικός μετανάστης. Θα υποδεχθούμε τους πρόσφυγες και θέλω η Γαλλία να σταθεί στο ύψος εκείνων που περιμένουμε από εκείνη. Η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά θα είναι για μένα προτεραιότητες. (…)

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας