Συναντήσεις με τους νέους πρυτάνεις των πανεπιστημίων (Aρχεία 2014) [fr]

M. Periklis Mitkas
M. Achilleas Zabranis

Διαδοχικές συναντήσεις του Γενικού Προξένου και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, M. Christophe Le Rigoleur, με τους νέους πρυτάνεις Περικλή Μήτκα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αχιλλέα Ζαπράνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στις συναντήσεις αυτές εξετάστηκαν οι παρούσες συνεργασίες (κοινά μάστερ, ανταλλαγές φοιτητών, γαλλική συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, διοργάνωση συνεδριών) καθώς και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται.

Εξετάστηκε, επίσης, η θέση της γαλλικής γλώσσας στα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα.

δημοσίευση 06/06/2019

Αρχή σελίδας