Συνεδρίαση ερωτήσεων και απαντήσεων στο Twitter με τον Pascal Canfin για τις διαβουλεύσεις για το κλίμα (15 Νοεμβρίου 2013)

Ερωτήσεις & Απαντήσεις στο Twitter με τον Pascal Canfin για τις διαβουλεύσεις για το κλίμα (15 Νοεμβρίου 2013)

Η Γαλλία κινητοποιείται για να απαντήσει στην κλιματική πρόκληση : η COP21 θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για τη διαβούλευση της μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την μετά το 2020 εποχή, η οποία θα δεσμεύει όλες τις χώρες, εκ των οποίων και εκείνες με την μεγαλύτερη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, σε μια οικουμενική συμφωνία για το κλίμα.

Μπορείτε ήδη να θέσετε όλες τις ερωτήσεις σας με την ετικέτα (hashtag) #QRdiplo. Ο Pascal Canfin θα απαντήσει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στις 15:00 στο λογαριασμό του υπουργείου στο Twitter, @francediplo.

Περισσότερα :

δημοσίευση 14/11/2013

Αρχή σελίδας