Συνεδρίαση του Προξενικού Συμβουλίου με θέμα την ασφάλεια

Ο Jean Loup Kuhn-Delforge, πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, προήδρευσε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2014 της συνεδρίασης του Προξενικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στην Πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα.

Πέραν των αιρετών, στην ετήσια συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Σύμβουλος Α’ της πρεσβείας (ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπευθύνου για την ασφάλεια της πρεσβείας), ο υπεύθυνος του προξενικού τμήματος Αθηνών και οι συνεργάτες του, ο Ακόλουθος Άμυνας, ο Ακόλουθος εσωτερικής ασφάλειας, ο σύμβουλος-ιατρός της πρεσβείας και ο λυκειάρχης της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην σημερινή σύνθεση της γαλλικής κοινότητας στην Ελλάδα, την κατανομή της ανά την ελληνική επικράτεια, καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους και απειλές (φυσικές, βιομηχανικές, υγειονομικές...) και τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση κρίσης.

Το σχέδιο ασφάλειας και η δημιουργία της ομάδας αντιμετώπισης της κρίσης αποτέλεσαν αντικείμενο λεπτομερών παρουσιάσεων.

JPEG

JPEG

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας