Συνεδρίαση των συμβουλίων επιρροής και στρατηγικής κατεύθυνσης [fr]

Υπό την προεδρία του πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy το συμβούλιο επιρροής συνεδρίασε στην πρεσβευτική κατοικία στις 19 Νοεμβρίου 2015. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε η συνεδρίαση του συμβουλίου στρατηγικής κατεύθυνσης (COS) η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (IFG).

Παρουσία του René Troccaz, διευθυντή προγραμμάτων και δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Παγκοσμιοποίησης (DGM) του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης, στο συμβούλιο επιρροής συμμετείχαν οι διάφορες υπηρεσίες της πρεσβείας, τα Γαλλικά Ινστιτούτα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (καθώς και τα παραρτήματα στην Πάτρα και τη Λάρισα), η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, και αρκετοί επικεφαλής γαλλικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το συμβούλιο επιρροής και το συμβούλιο στρατηγικής κατεύθυνσης αποτέλεσαν την ευκαιρία για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της πρεσβείας στο πλαίσιο της στρατηγικής επιρροής για το έτος 2016. Οι δράσεις και οι μεγάλοι άξονες του πολιτιστικού προγράμματος, οι οποίοι σχεδιάστηκαν σε συντονισμό μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της γαλλικής παρουσίας στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθούν με τριετή προοπτική, βασιζόμενοι επίσης και στα κεκτημένα των προηγούμενων χρόνων.

Προσδιορίστηκαν έξι πρωταρχικές θεματικές : η ανάπτυξη των οικονομικών και επενδυτικών ανταλλαγών, η στήριξη της επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας, η ενίσχυση της γαλλικής τεχνικής βοήθειας, η προώθηση της γαλλικής γλώσσας με έμφαση στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, η ανάπτυξη των δικτύων επιρροής προς την κατεύθυνση νέων ταλέντων και της καινοτόμου νέας γενιάς, και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Γαλλίας με εστίαση στην πολιτιστική παραγωγή, κυρίως ιστορικού και σύγχρονου περιεχομένου.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας