Συρία - Συνεδρίαση του "Syria Recovery Trust Fund" (29 - 30 Μαϊου 2018) [fr]

Η Γαλλία υποδέχτηκε στο Παρίσι στις 29 και 30 Μαϊου 2018 τις συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων του "Syria Recovery Trust Fond" (SRTF).

JPEG

Χρηματοδοτώντας σχέδια σταθεροποίησης για ζώνες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Δαμασκού, το SRTF συμβάλλει στην κάλυψη σημαντικών αναγκών των πληθυσμών στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων, υγείας, ηλεκτρικού, γεωργίας και εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση μιας αξιόπιστης διακυβέρνησης εναλλακτικής του καθεστώτος της Δαμασκού. Η Γαλλία έχει χρηματοδοτήσει το SRTF με ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το 2014.

Μέσω της ενεργούς της συμμετοχής στο SRTF, η Γαλλία αποδεικνύει την ανθρωπιστική της δέσμευση στην Συρία, της οποίας η χρηματοδότηση αποτελεί μόνον μια από τις πτυχές της. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των «Βρυξελλών ΙΙ» για το μέλλον της Συρίας και της περιοχής, που έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου, η Γαλλία επαναβεβαίωσε τη σταθερότητα της στήριξης της Γαλλίας στον συριακό λαό και στις χώρες που κινητοποιούνται για την υποδοχή των μεταναστών, ανακοινώνοντας περισσότερα από ένα δις ευρώ για την περίοδο 2018-2020, σε δωρεές (250 εκατομμύρια ευρώ) και σε δάνεια (850 εκατομμύρια ευρώ).

Η ανακοίνωση των «Βρυξελλών ΙΙ» περιλαμβάνει το πρόγραμμα άμεσης απάντησης 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη Συρία, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η πρόσθετη αυτή προσπάθεια θα προσανατολιστεί, ήδη από εφέτος, σε δράσεις έκτακτης ανάγκης και σε μεσοπρόθεσμες δράσεις προς άμεσο όφελος των συριακών πληθυσμών.

Απευθύνεται κατ΄αρχάς στους πληθυσμούς της Βορειοανατολικής Συρίας, γιατί η σταθεροποίηση αυτής της ζώνης, όπου υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στον τομέα της άρσης ναρκοπεδίων, της υγείας, της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και της ανάκαμψης της γεωργίας και της οικονομίας, αποτελεί πρόκληση ώστε να επιτραπεί, αφενός, η επιστροφή των πληθυσμών που μετακινήθηκαν και, αφετέρου, η σταθερή νίκη κατά της τρομοκρατίας.

Θα επιτρέψει επίσης να δοθεί μια απάντηση στις ανθρωπιστικές ανάγκες των πληθυσμών της Βορειοδυτικής Συρίας, κυρίως προς όφελος των πληθυσμών των κυβερνείων της Ιντλίμπ και της Αφρίν, και ειδικότερα διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, ιδίως των μετακινούμενων ατόμων.

Με αυτές τις δράσεις, η Γαλλία αποδεικνύει τη βούλησή της να σταθεί στο πλευρό του συνόλου του συριακού πληθυσμού. Οι προσπάθειες της Γαλλίας περιστρέφονται επίσης γύρω από τα μέσα για μια πολιτική λύση της σύγκρουσης, η μόνη που μπορεί να οδηγήσει σε μια σταθερή ειρήνη στην Συρία, όπως ορίζει και η απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(πηγή : γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Διπλωματίας "Syrie - Réunion du "Syria Recovery Trust Fund" (Paris, 29 - 30 mai 2018)"

δημοσίευση 17/08/2018

Αρχή σελίδας