Συριακό χημικό πρόγραμμα - Εθνική περίληψη αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, η γαλλική κυβέρνηση δημοσίευσε μια εθνική περίληψη αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών γύρω από το χημικό πρόγραμμα της Συρίας.

PNG

Η περίληψη αναφέρεται ειδικότερα στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα οι επιθέσεις της 21ης Αυγούστου (συνδυασμός συμβατικών μέσων και μαζική χρήση χημικών παραγόντων, εκτοξευτές μικρού μεγέθους ), τονίζοντας ότι μια μαζική συμβατική επίθεση ακολούθησε την χημική, με σκοπό επίσης και την μείωση των αποδεικτικών στοιχείων. Δεν αναφέρεται στον τύπο του χημικού προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά καταλογίζει ξεκάθαρα την ευθύνη της χημικής επίθεσης στο καθεστώς, το μόνο που ήταν σε θέση να διεξαγάγει επιχείρηση παρόμοιας εμβέλειας με χημικά.

Κατεβάστε τα κείμενα

- Έκθεση εθνικής περίληψης αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών (στα γαλλικά, pdf, 75ko).

PDF - 74.2 ko
synthèse nationale de renseignement déclassifié (en français, pdf, 75ko)
(PDF - 74.2 ko)

- Έκθεση εθνικής περίληψης αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών - Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας (στα ελληνικά, pdf, 118ko)

PDF - 117.9 ko
Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών - Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας
(PDF - 117.9 ko)

- Εθνική περίληψη αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών - Νational executive summary of declassified intelligence (στα αγγλικά, pdf, 80ko)

PDF - 80.7 ko
synthèse nationale de renseignement déclassifié - national executive summary of declassified intelligence (en anglais, pdf, 80ko)
(PDF - 80.7 ko)

- Εθνική περίληψη αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών, παρουσίαση (στα γαλλικά, 1mo) : παρουσίαση σε powerpoint με χάρτες και φωτογραφίες.

PDF - 1.1 Mo
synthèse nationale de renseignement déclassifié, présentation (en français, pdf, 1mo)
(PDF - 1.1 Mo)

- Επίσης : διαθέσιμα βίντεο στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου άμυνας.

Περισσότερα

- Τα αρχεία είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου άμυνας
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/programme-chimique-syrien-et-attaque-du-21-aout-2013

(ενημέρωση : 6/9/2013)

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας