Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του CERN [fr]

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ιανουάριος 2017

- Συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN
- Συμμετοχή νέων Ελλήνων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του CERN

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και την Γενική Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του CERN, Charlotte Warakaulle, παρουσία του Αναπληρωτή επικεφαλής διεθνών σχέσεων του CERN κ. Εμμανουήλ Τσεσμελή, του Προέδρου της "Tεχνόπολη Θεσσαλονίκης", κ. Τάσου Τζήκα και εκπροσώπων 15 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους του λογισμικού, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Η συμφωνία, πέραν του ότι θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αξιοποιήσουν την πολλαπλή εμπειρογνωσία του CERN, τους δίνει τη δυνατότητα να προμηθεύσουν την ευρωπαϊκή οργάνωση που εδρεύει στη Γενεύη με υλικό, από στυλό μέχρι μικροτσίπ, έχοντας πλέον την δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN, χάρη στο Γραφείο σύνδεσης που δημιουργήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η νέα αυτοτελή διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου για την υλοποίηση επενδύσεων και τη διευκόλυνση των επενδυτών της Κεντρικής Μακεδονίας στις διάφορες διαδικασίες.

Τέλος, η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές από ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας για συμμετοχή σε σεμινάριά του CERN στη Γενεύη.

Περισσότερα

- CERN http://home.cern/fr/about

- Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας