Σύνοδος MED7 στη Ρώμη (10 Ιανουαρίου 2018) - Δηλώσεις Προέδρου Μακρόν [fr]

Τέταρτη σύνοδος των χωρών του Νότου, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου και της Μάλτας, στην Ρώμη - 10 Ιανουαρίου 2018

JPEG - 157.7 ko
Une réunion du Med7 (Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal), suivi d’un dîner de travail, s’est tenu à Rome le 10 janvier 2018 en présence néanmoins du Président de la République française, Emmanuel Macron, et du Premier ministre de la République hellénique, Alexis Tsipras.

Αποσπάσματα από την ομιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron - #SouthEUSummit

ισχύει μόνο το προφορικό περιεχόμενο της ομιλίας


Ρώμη – Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

"Θέλω να αναφερθώ σε τρεις συγκλήσεις που αντικατοπτρίζονται στο κοινό μας δελτίο τύπου.
Η πρώτη αφορά σε μια Ευρώπη δημοκρατικότερη, εφόσον είμαστε όλοι σύμφωνοι ό,τι πρέπει να τεθούν νέες βάσεις : είχα προτείνει διαβουλεύσεις πολιτών. Σημείωσα επίσης την μεγάλη προσοχή που επέδειξαν πολλοί από τους συναδέλφους μου και που εξέφρασε ειδικότερα ο Joseph προηγουμένως, ότι δηλαδή τα θέματα των διαβουλεύσεων αυτών παραμένουν συμβατικά. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξει συλλογική επαγρύπνηση για αυτές τις διαβουλεύσεις πολιτών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα μας επιτρέψουν δημοκρατικές συζητήσεις στη βάση μιας σειράς προτάσεων τις οποίες θα καθορίσουμε με τον πρόεδρο Tusk, σε όλες τις περιοχές, σε όλα τα μέρη των χωρών μας, με τρόπο θα έλεγα δομημένο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αμφιβάλλουν το περισσότερο για την Ευρώπη. Γιατί έχουμε ανάγκη να επαναφέρουμε στο προσκήνιο αυτήν τη συζήτηση, να θέσουμε τα πλέον θεμελιώδη ζητήματα και να προετοιμάσουμε την στρατηγική μας. Και πρόκειται για ένα modus operandi, έναν από τους τρόπους για να οικοδομήσουμε αυτήν την νέα ευρωπαϊκή εκκίνηση που έχουμε ανάγκη και που ανέφερε ο Paolo, γιατί βρισκόμαστε σήμερα –πιστεύω- σε μια στιγμή της ζωής της Ευρώπης που μας το επιτρέπει. Δεν πρέπει να αρνηθούμε καμία από τις φιλοδοξίες μας.

Στη συνέχεια έχουμε μια πραγματική σύγκλιση σε θέματα μετανάστευσης. Υπενθυμίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πολλές προκλήσεις. Πίσω από αυτά τα έδρανα υπάρχουν πολλές κατηγορίες χωρών. Υπάρχουν χώρες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την οδό της λεγόμενης κεντρικής Μεσογείου ή της ανατολικής ή της δυτικής Μεσογείου, είτε από χώρες που είναι σε δεύτερη σειρά όπως είναι σήμερα η Γαλλία. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα τα εργαλεία αλληλεγγύης μας, την κοινή μας οργάνωση.

Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τα στοιχεία αλληλεγγύης για να προστατέψουμε καλύτερα τα σύνορά μας, να καταλήξουμε σε μια κοινή διαχείριση του ασύλου, να εναρμονίσουμε ήδη τους κανόνες μας. Να απαντήσουμε πολύ γρήγορα στις ασυνέπειες του Κανονισμού του Δουβλίνου, επιτρέποντας έτσι ταυτόχρονα την καλύτερη προστασία των συνόρων και την καλύτερη διαχείριση των ροών.

Είναι ο σκοπός των 7 κειμένων που είναι υπό συζήτηση και θέλουμε να ολοκληρώσουμε το ερχόμενο εξάμηνο, με στόχο να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτήν τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και να επιτρέψουμε μια καλύτερη διαχείριση και πρόληψη των μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, όταν πρόκειται για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της ζώνης του ευρώ, διακρίνουμε και σε αυτό το σημείο μια αληθινή εγγύτητα και το κείμενο, νομίζω, αντικατοπτρίζει μια πραγματική φιλοδοξία που είναι για μένα ένα από τα στοιχεία-κλειδιά, τόσο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας όσο και μιας περισσότερο ενωμένης Ευρώπης, με μεγαλύτερη σύγκλιση.

Επέμεινα πολύ στο σημείο αυτό στις ανακοινώσεις, στις προτάσεις που είχα κάνει στην Σορβόννη και έχουμε εδώ μια αληθινή σύγκλιση απόψεων για να προχωρήσουμε, κατ΄αρχάς προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, και στη συνέχεια προς μια πραγματική δημοσιονομική ένωση της οποίας πρέπει να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό απόψε και πρέπει να πείσουμε όλους μας τους εταίρους γιατί έχουμε ανάγκη να ολοκληρώσουμε μια αληθινή ένωση στον τομέα της χρηματοδότησης που θα επιτρέψει περισσότερο ανάπτυξη στην Ευρώπη, περισσότερη αλληλεγγύη και έναν καλύτερο συντονισμό των οικονομικών μας πολιτικών, κάτι που μερικές φορές παραλείψαμε να κάνουμε την τελευταία περίοδο και κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Και πολλές χώρες παρούσες εδώ σήμερα υπέστησαν τις άμεσες συνέπειες.

Υπενθυμίζοντας επίσης τις κοινωνικές μας φιλοδοξίες στο κοινό μας κείμενο, πιστεύω σε αυτόν το θεμελιώδη δεσμό που υπάρχει μεταξύ μιας Ευρώπης που επενδύει περισσότερο, που δημιουργεί κατάλληλους μηχανισμούς για να απαντήσει στην οικονομική της κυριαρχία και που πρέπει επίσης να οικοδομήσει τα στοιχεία κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ξεκινήσαμε λοιπόν όλες αυτές τις συζητήσεις, θα συνεχίσουμε μετά από την κοινή αυτή συνέντευξη με την προοπτική να προετοιμάσουμε τις συζητήσεις του Φεβρουαρίου – ειδικότερα όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές προοπτικές – να προετοιμάσουμε επίσης τις συζητήσεις του Μαρτίου όπου θα έχουμε σύνοδο της ευρωζώνης και χαίρομαι για αυτό, για τις 19 Μαρτίου, γιατί πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση.

Μερικές φορές έχουμε μεταξύ μας διαφορές, αποκλίσεις, έχουμε για παράδειγμα θέματα φορολόγησης, αλλά αποφασίσαμε να εργαστούμε μαζί ακριβώς για να καταλάβουμε καλύτερα τις θέσεις μας και να προσπαθήσουμε να επιτευχθεί μια συναίνεση σε αυτή την βάση, γιατί πιστεύω ότι στο θέμα για παράδειγμα της φορολόγησης στην Ένωση, εάν δεν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε στοιχεία σύγκλισης και ορθής κατανόησης στη μορφή MED7, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο υπό το σχήμα των 27.

Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συνάντηση είναι, όπως οι δύο συνάδελφοί μου μόλις ανέφεραν, πολύ χρήσιμη : επέτρεψε συγκεκριμένες πρόοδοι, κυρίως πάνω στα 3 θέματα που ανέφερα, επιτρέποντάς κάποια στιγμή να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις επενδύσεις, τον προϋπολογισμό, την εμπορική πολιτική και όλα τα υπόλοιπα θέματα κοινού ενδιαφέροντος."

(πηγή : ιστοσελίδα της γαλλικής προεδρίας - http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-du-president-de-la-republique-sommet-des-pays-du-sud-de-l-union-europeenne-southeusummit/)

Περισσότερα

Το #MED7 είναι μια σύνοδος στην οποία συμμετέχουν οι χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, και Πορτογαλία.

Η Κύπρος θα είναι η επόμενη χώρα που θα φιλοξενήσει την 5η σύνοδο των χωρών του νότου, το λεγόμενο Med7, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.

Η πρώτη σύνοδος έλαβε χώρα στις 9 Σεπτεμβριου 2016 στην Αθήνα.

δημοσίευση 27/03/2018

Αρχή σελίδας