Τελετή αποφοίτησης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Aρχεία 2016) [fr]

JPEG
Στις 21 Απριλίου 2016, ο Γενικός Πρόξενος και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, πήρε μέρος στην τελετή αποφοίτησης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Παρουσία καθηγητών και των είκοσι νέων πτυχιούχων και των γονέων τους, ο Γενικός Πρόξενος και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στους φορείς της Γαλλοφωνίας στη Θεσσαλονίκη και στο ρόλο της γαλλικής γλώσσας ως φορέας αξιών και πολιτισμού.

δημοσίευση 28/06/2019

Αρχή σελίδας