Τελετή στο Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ επί της ευκαιρίας της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας (Aρχεία 2014) [fr]

Ο Διοικητής του Σώματος Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη (NRDC - Ελλάδα) διοργάνωσε στις 11 Ιουλίου 2014 μια τελετή προς τιμήν της γαλλικής εθνικής εορτής. Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κος Christophe Le Rigoleur, έλαβε μέρος στην τελετή αυτή παρουσία όλων των αξιωματικών των συμμαχικών δυνάμεων, εκ των οποίων και δύο Γάλλων αξιωματικών, που υπηρετούν στο στρατηγείο αυτό. Ο Συνταγματάρχης Philippe Beaulain υπενθύμισε με την ευκαιρία αυτή το νόημα της 14ης Ιουλίου

δημοσίευση 06/06/2019

Αρχή σελίδας