Το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη στηρίζει την Thessaloniki Pride (Aρχεία 2014) [fr]

Το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη στηρίζει το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2014. H στήριξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς δράσης της Γαλλίας για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων και την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σε συνεργασία με τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών που στηρίζουν σθεναρά αυτόν τον αγώνα, η Γαλλία συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία στηρίζει τις δυναμικές προσπάθειες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ΜΚΟ, των οποίων η κινητοποίηση σε αυτόν τον αγώνα αποδεικνύεται καταλυτική.

δημοσίευση 06/06/2019

Αρχή σελίδας