Το Ινστιτούτο Παστέρ απέναντι στην απειλή των ανερχόμενων ασθενειών

Γαλλικά Επίκαιρα - Δεκέμβριος 2012 :

JPEG

Με σκοπό την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών απειλών που προκαλούν οι ανερχόμενες ασθένειες στην ανθρωπότητα, το Ινστιτούτο Παστέρ εφοδίασε τους ερευνητές του με εργαλεία αιχμής και ένα πολυτομεακό κέντρο για τη διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων.


Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο :

- στα γαλλικά
- στα αγγλικά

Η σχετική εικονογράφηση μπορεί να σας αποσταλλεί ηλεκτρονικά σε υψηλή ανάλυση. Ζητήστε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valerie.camus(ατ)diplomatie.gouv.fr ή info(ατ)ambafrance-gr.org.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο αυτό και η εικονογράφησή του είναι ελεύθερα δικαιωμάτων. Ωστόσο, η αναφορά της πηγής είναι υποχρεωτική για τις φωτογραφίες. Απαγορεύεται η χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

δημοσίευση 27/08/2015

Αρχή σελίδας