Το ενιαίο νόμισμα [fr]

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, το ευρώ αποτελεί το επίσημο νόμισμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενιαίο κοινό νόμισμα για δώδεκα από τα κράτη-μέλη του που συνθέτουν την ευρωζώνη. Σήμερα, δεκαεννιά ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούν περίπου 322 εκατομμύρια κατοίκους αποτελούν μέρος της ευρωζώνης.

GIF Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας προβληματισμού, προετοιμασίας των εθνικών οικονομιών και στη συνέχεια μεταβατικής περιόδου προς το ευρώ.

1969 : Στη Σύνοδο Κορυφής στη Χάγη, τα έξι Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης (EΟΚ) θέτουν στόχο την Οικονομική και νομισματική ένωση (Σχέδιο Barre).

1971 : Το σχέδιο Werner προτείνει την σύγκλιση των εθνικών οικονομιών με στόχο να εξοπλίσει την ΕΟΚ με ένα ενιαίο νόμισμα. Η αστάθεια των ευρωπαϊκών νομισμάτων υπονομεύει σε βάθος το σχέδιο.

1972 : Εγκαθιδρύεται ο περιορισμός της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών με το λεγόμενο ‘Ευρωπαϊκό νομισματικό φίδι’, και στη συνέχεια, το 1979, με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ).

1986 : Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εντάσσει στην συνθήκη της Ρώμης τον στόχο της προοδευτικής υλοποίησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

1990 : Πρώτο στάδιο της ΟΝΕ με την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

1992 : Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθορίζει τα κριτήρια σύγκλισης μεταξύ των οικονομιών των συμμετεχόντων χωρών, προαπαιτούμενο στάδιο για το ενιαίο νόμισμα.

2 Μαϊου 1998 : Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταρτίζει τον κατάλογο των συμμετεχόντων χωρών : Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φιλανδία (η Ελλάδα εισχωρεί το 2001).

1η Ιουνίου 1998 : Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με αρμοδιότητα την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική.

1η Ιανουαρίου 1999 : Το ευρώ καθίσταται ενιαίο νόμισμα και καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων (1 ευρώ = 6,55957 γαλλικά φράγκα). Οι συναλλαγές στις αγορές κεφαλαίων γίνονται πλέον σε ευρώ.

1η Ιανουαρίου 2002 : τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα του ευρώ εισάγονται στις 12 χώρες της ευρωζώνης.

17 Φεβρουάριος 2002 : Το γαλλικό φράγκο αποσύρεται πλέον από την κυκλοφορία.

1η Ιανουαρίου 2007 : Εισχώρηση της Σλοβενίας στην ευρωζώνη.

1η Ιανουαρίου 2008 : Εισχώρηση της Κύπρου και της Μάλτας στην ευρωζώνη.

1η Ιανουαρίου 2009 : Εισχώρηση της Σλοβακίας στην ευρωζώνη.

1η Ιανουαρίου 2011 : Εισχώρηση της Εσθονίας στην ευρωζώνη.

1η Ιανουαρίου 2014 : Εισχώρηση της Λετονίας στην ευρωζώνη.

1η Ιανουαρίου 2015 : Εισχώρηση της Λιθουανίας στην ευρωζώνη.

Η αλλαγή του νομίσματος συνεπάγεται την προσπάθεια προσαρμογής των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών.

Μια σωρεία καθημερινών διαδικασιών πρέπει να αναπροσαρμοσθούν : ετικέττες τιμών, μετατροπή των τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργία δισεκατομμυρίων νέων χαρτονομισμάτων και κερμάτων, απόσυρση εθνικών νομισμάτων...

Ποιο το όφελος από το ενιαίο νόμισμα ; Η ευρωπαϊκή οικονομία αποτελεί μια ευρεία ενιαία αγορά. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών τους στο εσωτερικό της Ευρώπης.

Το ενιαίο νόμισμα εξαλείψε τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και συνέβαλε στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, προικίζοντας την Ευρώπη με ένα διεθνές νόμισμα. Με την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων, τα κράτη της ευρωζώνης ευελπιστούν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.

Τα χαρτονομίσματα Από την 1η Ιανουαρίου 2002, περίπου 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 60 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε κυκλοφορία σε όλη την ευρωζώνη.

Τα κέρματα Για να συμβολίσουν την ένωση και την ποικιλία στην ευρώπη, τα κέρματα διαθέτουν μια κοινή όψη και για τις δώδεκα χώρες της ευρωζώνης (που απεικονίζεται από τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και μια εθνική όψη.

Στη Γαλλία, η εθνική όψη των κερμάτων αποτυπώνει 3 σύμβολα : την Μαριάννα (σύμβολο της Δημοκρατίας και της ελευθερίας), το δέντρο (που συμβολίζει τη ζωή) και την Σπορέα (αλληγορία της γονιμότητας). Ανεξάρτητα από την εθνική τους όψη, τα κέρματα μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την ευρωζώνη.

Τα χαρτονομίσματα Τρία θέματα απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα : παράθυρα και πύλες στην μπροστινή όψη και γέφυρες στην πίσω όψη. Τα σχέδιά τους εμπνέονται από επτά διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς που χαρακτηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό : κλασικό, ρωμανικό, γοτθικό, αναγεννησιακό, μπαρόκ και ροκοκό, εποχή του σιδήρου και του γυαλιού και τέλος η μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Ισοτιμία ευρώ και γαλλικού φράγκου : 1 = 6,55957 γαλλικά φράγκα

δημοσίευση 18/02/2021

Αρχή σελίδας