Το νέο ευρωπαϊκό σώμα συνοριοφυλακής [fr]

Σήμερα, λιγότερο από ένα έτος μετά την αρχική πρόταση της Επιτροπής, τέθηκε επίσημα σε λειτουργία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Το νέο ευρωπαϊκό σώμα συνοριοφυλακής

JPEG Από τις 6 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα διασφαλίζει την εφαρμογή των προτύπων της Ένωσης για τη διαχείριση των συνόρων.

Με βάση τα θεμέλια που έθεσε ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα παρακολουθεί στενά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και θα συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα και να αντιμετωπίζονται οι πιθανές απειλές για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Η Γαλλία χαιρετίζει τη θέση σε λειτουργία του νέου οργανισμού. Το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού θα υπερδιπλασιαστεί , ενώ στη διάθεσή του θα τεθεί εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης τουλάχιστον 1.500 συνοριοφυλάκων, καθώς και απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού,

Η Γαλλία συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο σε αυτήν την νέα δύναμη επέμβασης, με 170 άτομα και τεχνικό εξοπλισμό, για την υποστήριξη κάθε Κράτους-μέλους και την αντιμετώπιση έκτακτων µεταναστευτικών ροών.

Περισσότερα

- Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : «Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής» (6 Οκτωβρίου 2016)

- Άτυπη Σύνοδος της E.Ε. στην Σλοβακία (16 Σεπτεμβρίου 2016) - στην ιστοσελίδα της γαλλικής προεδρίας

- Μετεγκατάσταση περισσότερων από 1000 μεταναστών στη Γαλλία (28 Ιουλίου 2016)

- Σύνοδος του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (19 Σεπτεμβρίου 2016)

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας