Υπεύθυνη Ιστοσελίδας της Πρεσβείας [fr] [fr]

Μηνύματα που αφορούν στην Ιστοσελίδα (σχόλια, περιεχόμενο, εμφάνιση ... ) επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Ιστοσελίδας


Pour avoir des informations sur l’objet de votre demande, veuillez remplir le formulaire ci-dessous, votre message sera attribué dans les meilleurs délais au service compétent.

Durant les week-ends et les jours fériés, votre message sera traité dès la réouverture des bureaux.

Merci de votre compréhension.

Ambassade de France en Grèce

Envoyer un message
  • Civilité

δημοσίευση 25/09/2017

Αρχή σελίδας