Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (S.S.I.) [fr]

JPEG

Αποστολές

Ο Αστυνομικός Ακόλουθος εκτελεί χρέη συμβούλου του Πρέσβη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια. Διευθύνει και συντονίζει, μαζί με την ομάδα του, τη διμερή αστυνομική συνεργασία.
Η SSI παρέχει τις γνώσεις και τη βοήθεια της στις αστυνομικές αρχές και την ελληνική ακτοφυλακή. Είναι επίσης υπεύθυνη για τις κοινές δράσεις σε θέματα ασφάλειας των πολιτών.
Όσον αφορά τη συνεργασία με την αστυνομία, είτε είναι τεχνική είτε επιχειρησιακή, τα κύρια θέματα ανταλλαγής πρακτικών είναι η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Αστυνομικός Ακόλουθος (A.S.I.)

Έχει διπλωματική ιδιότητα και θέτει σε εφαρμογή τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και σε συνοχή με το γενικό προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας.
Προνομιούχος συνομιλητής των τοπικών αστυνομικών αρχών, ο αστυνομικός ακόλουθος είναι ο εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας και χωροφυλακής στο εξωτερικό. Η υπηρεσία του προτείνει και εφαρμόζει τα προγράμματα συνεργασίας, συμμετέχει στην αποστολή υποστήριξης της γαλλικής τοπικής κοινότητας και συνεισφέρει, μέσω των δράσεων του, στην εσωτερική ασφάλεια της Γαλλίας. Για την ορθή άσκηση των εξουσιών του, επιβλέπει έναν αναπληρωτή αστυνομικό ακόλουθο, δύο Αστυνομικούς Συνδέσμους και μία γραμματέα.

Επικοινωνία

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας

Πρακτικές πληροφορίες

Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 339 10 00
Φαξ : 210 339 10 19

Περισσότερες πληροφορίες

- Η Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας (D.C.I.) (εσωτερικός σύνδεσμος).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στη Γαλλία

Υπουργείο Εσωτερικών:www.interieur.gouv.fr

Στην Ελλάδα

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη :
www.ydt.gr
- www.astynomia.gr

δημοσίευση 23/05/2019

Αρχή σελίδας