Υπηρεσία Συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης [fr]

Υπηρεσία Συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης

Υπό την εποπτεία του Πρέσβη, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής δράσης είναι αρμόδια για θέματα συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Ο Σύμβουλος πολιτιστικών θεμάτων και συνεργασίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, καλύπτει όλες τις πτυχές της πολιτιστικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Υποστηρίζεται από εξειδικευμένα στελέχη για την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική δράση, τα οπτικοακουστικά μέσα και την πανεπιστημιακή, επιστημονική και τεχνική συνεργασία. Υπό την ιδιότητα αυτή, καταρτίζει και πραγματοποιεί ένα ετήσιο πρόγραμμα συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενός δικτύου σχέσεων και επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Για τους σκοπούς αυτούς, χορηγεί υποτροφίες, οργανώνει αποστολές γάλλων εμπειρογνωμόνων, προσκαλεί ελληνικές προσωπικότητες, διοργανώνει πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και πανεπιστημιακά προγράμματα.

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1907 και βρίσκεται δίπλα στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, στην καρδιά της Αθήνας, δυό βήματα από την Ακαδημία Αθηνών.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο εξελίσσεται, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τρεις βασικές αποστολές : την διδασκαλία γαλλικών και την οργάνωση των εξετάσεων, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (διαλέξεις/συζητήσεις, εκθέσεις, κινηματογράφος, παρουσίαση βιβλίων κ.ά.) και την παροχή πληροφοριών για τη σύγχρονη Γαλλία..

Δημιουργία και ανάπτυξη ελληνογαλλικών συνεργασιών, μεγαλύτερη ενημέρωση για τη σύγρονη Γαλλία, προώθηση της διδασκαλίας των γαλλικών : αυτοί είναι σήμερα οι τρεις στόχοι του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης είναι ίδρυμα που ανήκει στην Γαλλική Λαϊκή Αποστολή. Αποτελεί πόλο διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εταίρο πολιτιστικών, πανεπιστημιακών και σχολικών θεσμών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και φορέα του γαλλικού πολιτιστικού δικτύου με τις γείτονες χώρες.

Ο πολιτιστικός προγραμματισμός του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης είναι στραμμένος προς τις σύγχρονες εκφράσεις, κυρίως στον τομέα των εικαστικών τεχνών και του θεάτρου. Το άνοιγμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης προς τις χώρες των Βαλκανίων, καθώς και η συνεργασία του με τους τοπικούς θεσμούς και σχολικά ιδρύματα το καθιστούν σημείο αναφοράς της πόλης.

Σε στενή συνεργασία σήμερα με το Γενικό Γαλλικό Προξενείο, το Ινστιτούτο αποτελεί βασικό στοιχείο της γαλλικής επιρροής στην Βόρεια Ελλάδα.

δημοσίευση 15/09/2016

Αρχή σελίδας