Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Aρχεία 2016) [fr]

Στις 22 Ιουνίου 2016, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Αχιλλέας Ζαπράνης, και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του προαναφερόμενου πανεπιστημίου και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

Το σύμφωνο αυτό προβλέπει κυρίως κοινές δράσεις με τα τμήματα των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, της μουσικολογίας, των σλαβικών, βαλκανικών και ανατολικών σπουδών, της εφαρμοσμένης πληροφορικής, κτλ. Επίσης, η σύμβαση αυτή ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες στο πλαίσιο της προώθησης σπουδών στη Γαλλία.

Τέλος, η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος τρία έτη, εντάσσεται στη λογική των αναρίθμητων συνεργασιών των δύο φορέων : πρόσκληση ομιλητών, συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών της παιδαγωγικής σχολής στο Γαλλικό σχολείο Θεσσαλονίκης.

δημοσίευση 02/07/2019

Αρχή σελίδας