Υποτροφίες για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης [fr]

JPEG
Οι αιτήσεις για υποτροφίες, που απευθύνονται μόνο σε Γάλλους υπηκόους, παραλαμβάνονται στη διεύθυνση του σχολείου. Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν συμπληρωμένες και με όλα τα προαπαιτούμενα έγγραφα μέχρι την 10/02/2017 στο Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη (2310 244 030). Έπειτα από την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία κάθε κατάθεση θα απορρίπτεται. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

δημοσίευση 16/01/2017

Αρχή σελίδας