Υποτροφίες για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης [fr]

Υποτροφίες για εγγραφή στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης για το έτος 2020-2021

JPEG
Οι αιτήσεις για υποτροφίες, που απευθύνονται μόνο σε Γάλλους υπηκόους, παραλαμβάνονται στη διεύθυνση του σχολείου. Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν συμπληρωμένες και με όλα τα προαπαιτούμενα έγγραφα μέχρι την 07/02/2020 στο Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη (2310 244 030).

Έπειτα από την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία κάθε κατάθεση θα απορρίπτεται.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

δημοσίευση 20/01/2020

Αρχή σελίδας