Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, στο Παρίσι, 12 – 14 Νοεμβρίου 2018 [fr]

Η Γαλλία φιλοξενεί την δέκατη τρίτη έκδοση του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (FGI) με θέμα « Διαδίκτυο Εμπιστοσύνης ».

Αυτό το μεγάλο γεγονός της παγκόσμιας διακυβέρνησης του διαδικτύου διοργανώνεται από τη Γαλλική Κυβέρνηση, υπό την Αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Θα λάβει χώρα στην ΟΥΝΕΣΚΟ, στο Παρίσι, μεταξύ 12 και 14 Νοεμβρίου 2018.

Το Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI , ή IGF Internet Governance Forum στα αγγλικά), είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα συζητήσεων πάνω σε θέματα δημόσιας πολιτικής που αφορούν στο Διαδίκτυο.

JPEG

Δημιουργήθηκε στην Τύνιδα, το 2005, από την παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας, (SMSI). Αρχικά πενταετής, η θητεία του IGF ανανεώθηκε χάρη στο ψήφισμα SMSI+10 που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το Δεκέμβριο του 2015.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ με τίτλο « Internet of Trust » (Διαδίκτυο εμπιστοσύνης), θα συζητηθούν προτάσεις για κανονιστικά πλαίσια, οι παγκόσμιες τάσεις, οι πιθανοί κίνδυνοι καθώς και οι καλές ή οι κακές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί, ή βρίσκονται υπό συζήτηση.

Η σημασία του έγκειται στην ικανότητά του να διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ Κυβερνήσεων, διακυβερνητικών οργανώσεων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, τεχνολογικής κοινότητας και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για θέματα δημόσιας πολιτικής που συνδέονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, έχει προσκληθεί στο Forum, το οποίο εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων διεθνών γεγονότων στο Παρίσι, όπου ο ψηφιακός κόσμος θα βρεθεί στο επίκεντρο με το Paris Peace Forum (11 Νοεμβρίου) και το Paris Peace Forum (11 novembre) και το sommet des GovTech (12 Νοεμβρίου).

Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου αποτελεί ευκαιρία για τη Γαλλία να προαγάγει μια γαλλική και ευρωπαϊκή θεώρηση του ψηφιακού κόσμου,, που ήδη παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2017 στο πλαίσιο της Διεθνούς Ψηφιακής Στρατηγικής et de réaffirmer l’attachement de la France au système des Nations Unies, και να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της Γαλλίας για το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα : www.intgovforum.org

δημοσίευση 01/04/2019

Αρχή σελίδας