Χρήσιμοι σύνδεσμοι στην Ελλάδα [fr]

Γαλλικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα

Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα :
https://gr.ambafrance.org

Γαλλικές υπηρεσίες στην Ελλάδα :
www.ambafrance-gr.org/services.htm

Το γαλλικό προξενικό δίκτυο :
www.ambafrance-gr.org/rubrique.php3?id_rubrique=129

Γραφείο για την Απασχόληση :
Le Bureau pour l’emploi

Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη :
www.consulfrance-salonique.org

Οικονομική Υπηρεσία της Πρεσβείας :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/grece

Γραφείο Business France Grèce :
http://export.businessfrance.fr/grece/export-grece-bureau-ubifrance.html

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος :
www.ifg.gr

Ελληνογαλλική Σχολή :
www.lfh.gr

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή :
www.efa.gr/

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης :
www.ift.gr

Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελήτηριο :
www.ccifhel.org.gr

δημοσίευση 18/08/2017

Αρχή σελίδας