Χρύσα ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου της Λάρισας [fr]

Η Χρύσα Βουλγαράκη συνάντησε την ομάδα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Λάρισας πριν από δύο χρόνια. Διπλωματούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μάστερ 2 « Ξένες γλώσσες και ενήλικοι», η κα Βουλγαράκη είναι καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας στον ιδιωτικό χώρο. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου καθηγητών της γαλλικής στη Λάρισα και Αντιπρόεδρος της Ελληνο-Γαλλικής Ένωσης.

Τι αντιπροσωπεύει το παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Λάρισας ;

Η ιστορία του παραρτήματος στη Λάρισα, το οποίο δημιουργήθηκε το 1946, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης και των κατοίκων της. Το παράρτημα συνέβαλλε σημαντικά στη διάχυση του γαλλικού πολιτισμού σε μια περιοχή όπου η πρακτική της γαλλικής γλώσσας ήταν πολύ διαδεδομένη.

Μετά το κλείσιμο των άλλων παραρτημάτων στην Ελλάδα, το παράρτημα της Λάρισας γνώρισε επίσης μια κάμψη, ενώ κυκλοφόρησε και η φήμη ότι θα κλείσει και αυτό.

Ποιοι ήταν οι στόχοι της νέας ομάδας ;

Στόχος ήταν η αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων της Λάρισας και η κινητοποίηση υπέρ της επαναφοράς θετικού κινήτρου για την προαγωγή της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας ώστε να οδηγήσουμε το κοινό προς το Ινστιτούτο.

Ο κ. Alain FOHR, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, και η ομάδα του στήριξαν την προσπάθεια αυτή και χάρη, αφενός, στην καλή συνεργασία με τον κ. Paul Ortholan, Γενικό Πρόξενο στην Θεσσαλονίκη και, αφετέρου, την επί τόπου εργασία, το παράρτημα ξαναβρήκε το ρόλο του.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη διατήρηση της κινητοποίησης αυτής;

Η διάχυση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας του Ινστιτούτου στην πολιτιστική ζωή της πόλης, συμπεριλαμβάνοντας για παράδειγμα το πολιτιστικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου σ’εκείνο του Δήμου, όπως επίσης και η προβολή γαλλικών θεαμάτων. Έτσι το κλίμα είναι πολύ πιο αισιόδοξο.

Περισσότερες πληροφορίες

Γαλλικό Ινστιτούτο της Λάρισας – Παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας
ΚΟΥΜΑ 28
ΛΑΡΙΣΑ 41 223
Τηλ.: 2410-287 508
Fax : 2410-550 645
ηλ. δ/ση : cvoulgaraki(ατ)ifa.gr

δημοσίευση 25/04/2007

Αρχή σελίδας