Γαλλικές αρχαιολογικές αποστολές

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο αποτελεί προτεραιότητα της γαλλικής πολιτιστικής διπλωματίας.
Αρχή σελίδας