Γνωρίζω τη Γαλλία

 • Οι γαλλικοί θεσμοί

  Η λειτουργία των θεσμών της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας καθορίζονται από το Σύνταγμα της 4ης Οκτωβρίου 1958 : ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, η Βουλή , η Δικαιοσύνη.

  Διαβάστε τη συνέχεια

 • Το ενιαίο νόμισμα

  Από την 1η Ιανουαρίου 2002, το ευρώ αποτελεί το επίσημο νόμισμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενιαίο κοινό νόμισμα για δώδεκα από τα κράτη-μέλη του που συνθέτουν την ευρωζώνη. Σήμερα, δεκαοχτώ ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούν περίπου 322 εκατομμύρια κατοίκους αποτελούν μέρος της ευρωζώνης.

  Διαβάστε τη συνέχεια

 • Η Γαλλοφωνία

  Στη γενικότερη σημασία της, η γαλλοφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων προώθησης της γαλλικής γλώσσας και των αξιών που προβάλλει. Θεσμικά, - όπου στην περίπτωση αυτή γράφεται με «Γ» κεφαλαίο – προσδιορίζει την διεθνή οργάνωση – Διεθνής Οργάνωση (...)

  Διαβάστε τη συνέχεια

 • Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο

  Γαλλικός τύπος και πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των καθημερινών άρθρων. Μερικές ιστοσελίδες προσφέρουν δωρεάν το σύνολο των αρχείων τους ή μόνον εκείνων των προηγούμενων ημερών : προσοχή, για ένα μεγάλο μέρος, η αναζήτηση παλαιότερων άρθρων είναι πληρωτέα.

  Διαβάστε τη συνέχεια

 • Διαδικτυακός τόπος "france.fr"

  Επίσημος ιστότοπος της Γαλλίας "www.france.fr" : συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους δημόσιους ιστότοπους της Γαλλίας που ενδεχομένως ενδιαφέρουν τους Γάλλους του εξωτερικού καθώς και τους ξένους που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τη Γαλλία.

  Διαβάστε τη συνέχεια

Αρχή σελίδας