Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Emmanuel Macron στην Ελλάδα -Σεπτέμβριος 2017

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Emmanuel Macron στην Ελλάδα (7-8 Σεπτεμβρίου 2017)
Αρχή σελίδας