Επισκόπηση ελληνικού Τύπου στα γαλλικά

Η Επισκόπηση ελληνικού Τύπου συντάσσεται κάθε μέρα από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να έχουν, στα γαλλικά, μία συνοπτική πληροφόρηση (...)
Αρχή σελίδας