Τιμητικές Διακρίσεις και Βραβεύσεις

Οι τιμητικές διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση διακεκριμένων προσωπικών ή επαγγελματικών πράξεων και έργων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Αρχή σελίδας