1 : Η Γαλλία στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των ξένων φοιτητών

Δύο πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν την άριστη διεθνή φήμη του γαλλικού ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος.

Η κατάταξη της βρετανικής εταιρείας σπουδών QS για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδεικνύει το Παρίσι ως τον « καλύτερο προορισμό για τους φοιτητές στον κόσμο » στη βάση « των επιδόσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Παρισιού και τη δυνατότητα απορρόφησης των διπλωματούχων τους ».

Επίσης, σύμφωνα με μια έρευνα της TNS-Sofres Campus France, 9 στους 10 ξένοι φοιτητές συστήνουν την Γαλλία και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την περίοδο φοίτησης στην χώρα. http://www.topuniversities.com/city-rankings/2013

Το Παρίσι « η καλύτερη φοιτητική πόλη στον κόσμο » σύμφωνα με το βρετανικό γραφείο σπουδών QS (Quacquarelli Symonds Ltd)

Το Παρίσι βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης μπροστά από το Λονδίνο, την Σιγκαπούρη, το Σύδνεϋ και την Μελβούρνη.

Ο ετήσιος αυτός πίνακας ιεράρχησης αφορά στις πανεπιστημιακές πόλεις άνω των 250 000 κατοίκων με τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για το QS, οι διπλωματούχοι των ιδρυμάτων του Παρισιού παρουσιάζουν άριστες προοπτικές απασχόλησης στην γαλλική και διεθνή αγορά. Η πόλη προσφέρει επίσης μεγάλη ποιότητα ζωής και προσιτά δίδακτρα.

9 στους 10 ξένοι φοιτητές προτείνουν την Γαλλία σύμφωνα με την έρευνα TNS-SOFRES

Η Γαλλία είναι η πρώτη επιλογή του 77% των ερωτηθέντων. Η ποιότητα των σπουδών (στην οποία αναφέρθηκαν 51% των ερωτηθέντων), η προηγούμενη γνώση της γαλλικής γλώσσας (42%) και η φήμη των ιδρυμάτων (37%) είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες στους οποίους αναφέρθηκαν οι ξένοι φοιτητές.

Μετά το πέρας των σπουδών τους, 90% των φοιτητών και προσφάτων αποφοίτων στην Γαλλία δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι. Η αξία των διπλωμάτων και το τουριστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης (88 και 90%). Οι έξοδοι και η ψυχαγωγία (85%), ο γαλλικός τρόπος ζωής (81%) και οι μέθοδοι εκπαίδευσης (80%) απαντούν στις προσδοκίες των φοιτητών και αποφοίτων. 94% των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους δηλώνουν ότι η διαμονή τους στην Γαλλία συνέβαλε στην προσωπική τους εξέλιξη, 86% δηλώνουν ότι συνέβαλε στην αξιοποίηση της πανεπιστημιακής τους πορείας. 8 στους 10 φοιτητές δηλώνουν ότι οι σπουδές τους στην Γαλλία τους είναι χρήσιμες στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η γαλλική ελκυστικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της γαλλοφωνίας

Μεταξύ των μη-γαλλόφωνων φοιτητών, 68% μαθαίνουν την γαλλική γλώσσα πριν ταξιδέψουν στην Γαλλία και αξιοποιούν την διαμονή τους στην χώρα για να καλυτερεύσουν το επίπεδό τους : 91% δηλώνουν να έχουν φτάσει σε ένα μέτριο ή καλό επίπεδο.

Μετά το δίπλωμά τους, 70% των ερωτηθέντων αποφοίτων κράτησαν δεσμούς με την Γαλλία και 24% είναι εγγεγραμμένοι σε γαλλικούς συλλόγους ή σε συλλόγους αποφοίτων.
Το γαλλικό πολιτιστικό δίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτόν : 44% των φοιτητών ζητούν τους χώρους Campus France, πόλοι συνοδείας των φοιτητών που διοικούνται από τις πρεσβείες της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Πρόσφατα μέτρα υπέρ της υποδοχής των ξένων φοιτητών

Πολλά πρόσφατα μέτρα ελήφθησαν για την καλύτερη υποδοχή των ξένων φοιτητών : γενίκευση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης στα πανεπιστημιακά campus, ανάπτυξη των πολυετών αδειών παραμονής που μειώνουν τις διαδικασίες στις Νομαρχίες, παράταση της άδειας παραμονής προς εξεύρεση εργασίας, δέσμευση για την δημιουργία 45 000 φοιτητικών εστιών επιπλέον σε πέντε χρόνια.

Επίσης, μια διαδικτυακή πύλη αφιερωμένη στους φοιτητές που σπούδασαν στην Γαλλία αναμένεται να είναι έτοιμη το 2014, ύστερα από αίτημα του γαλλικών υπουργείων εξωτερικών και ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Υπό την αιγίδα του Campus France, η νέα πύλη θα επιτρέψει την σύναψη σχέσεων μεταξύ τους, μεταξύ εκείνων και των πρεσβειών, των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλων εταίρων (επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμοί).

(πηγή : Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών - 2013)

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας