1 : Το Παρίσι στην πρώτη χρηματοπιστωτική θέση της ευρωζώνης

JPEG

Η χρηματοπιστωτική θέση που κατέχει το Παρίσι διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη χάρη στους πόλους αριστείας του:

- Ένας επενδυτικός πόλος κυρίαρχος στην Ευρώπη για τα επενδυτικά κεφάλαια με 1500 δισεκατομμύρια ευρώ και ο μεγαλύτερος στην ευρωζώνη, εάν ληφθεί υπόψη το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που ανέρχονται στα 2600 δισεκατομμύρια ευρώ.

- Ένα ισχυρό δίκτυο εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών με αρκετούς πόλους αριστείας: παράγωγα μετοχών (26% της αγοράς στην Ευρώπη), δημιουργία σύνθετων χρηματοδοτικών μέσων / δομημένη χρηματοδότηση (25% της αγοράς στην Ευρώπη), διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (4 γαλλικοί οίκοι βρίσκονται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων οίκων διαχείρισης στον κόσμο) και μεταγοραστικές διαδικασίες επεξεργασίας τίτλων (3 γαλλικές τράπεζες βρίσκονται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων οίκων φύλαξης στον κόσμο).

- Μία ενεργή χρηματιστηριακή αγορά, με την παρουσία τουEuronext, του 2ου μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου μετά το χρηματιστήριο του Λονδίνου, ως προς τον όγκο των συναλλαγών (2000 δισεκατομμύρια ευρώ) και την αξία κεφαλαιοποίησης.

- Ηγετικές αγορές ομολογιών εταιρειών στην Ευρώπη : Στο Παρίσι εκδίδεται σχεδόν το 35% του συνόλου των ομολογιών της ευρωζώνης, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του συνόλου των ομολογιών σε κυκλοφορία.

(πηγή : "ένας αριθμός, ένα γεγονός", Γαλλικό υπουργείο εξωτερικών" - Νοέμβριος 2013)

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας