2 : η Γαλλία δεύτερος παγκόσμιος επενδυτής στον τομέα της διαστημικής

Με επίπεδο δημόσιας χρηματοδότησης 30 ευρώ ανά κάτοικο ετησίως, η Γαλλία διαθέτει τον δεύτερο ετήσιο προϋπολογισμό ανά κάτοικο για διαστημικές μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Ακολουθεί τις ΗΠΑ (46 ευρώ), αλλά βρίσκεται μπροστά από την Γερμανία (16 ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6 ευρώ).

Σημαντικά σχέδια για το 2014

Πολλά σχέδια θα πραγματοποιηθούν από το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Μελετών (CNES) το 2014 :

- για την άμυνα, το πρόγραμμα Athéna Fidus, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο
- για τις τηλεπικοινωνίες, ο δορυφόρος ηλεκτρικής προώθησης ο οποίος αποτελεί ένα από τα 34 σχέδια του προγράμματος Νέα Βιομηχανική Γαλλία
- στον τομέα της παρατήρησης, το σύστημα Iasi NG, πρότυπο επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ του CNES, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (Eumetsat)
- για τις επιστήμες, το διαστημόπλοιο Rosetta, που δέκα χρόνια μετά την λειτουργία του θα προσεγγίσει τον Μάιο τον κομήτη Churyumov-Gerasimenko ενώ τον Νοέμβριο σχεδιάζεται η προσεδάφιση στον κομήτη της ακάτου Philae, ενώ για το διαστημικό πρόγραμμα Αριάδνη υπάρχει η "Αριάδνη 6".

Κατά το 2014 θα γίνει επίσης η προετοιμασία συνάντησης σε υπουργικό επίπεδο του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο στο Λουξεμβούργο και το οποίο θα λάβει αποφάσεις για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ρόλο της Ευρώπης στην επιστημονική εξερεύνηση του διαστήματος και το μέλλον των ευρωπαϊκών οχημάτων εκτόξευσης.

Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Γαλλία εδώ και αρκετά χρόνια ώστε να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής του προγράμματος Αριάδνη δείχνουν ότι το 2014 το CNES θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την Ευρώπη.

Παράγοντας καινοτομίας για την απασχόληση και την βιομηχανία

Με τους 2.450 συνεργάτες του, το CNES αποτελεί σημαντικό παράγοντα καινοτομίας για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 16.000 θέσεις εργασίας στην μητροπολιτική Γαλλία είναι αφιερωμένες στον τομέα των διαστημικών δραστηριοτήτων, στις οποίες προστίθενται 1.700 θέσεις στην Γουιάνα, οι οποίες παράγουν πέντε φορές παραπάνω έμμεσες θέσεις, ήτοι 20% του πληθυσμού της Γουιάνας. Μέσω της συγκεκριμένης συμβολής στην δημιουργία θέσεων εργασίας, το CNES αποτελεί λοιπόν σημαντικό παράγοντα της γαλλικής οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός του CNES σημειώνει σημαντική άνοδο αγγίζοντας τα 2,127 δις ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. 80% του συγκεκριμένου προϋπολογισμού διατίθεται στην γαλλική βιομηχανία, προς όφελος της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, γνωρίζοντας ότι στον εμπορικό διαστημικό τομέα, επενδύοντας 1€ παράγονται 20€ οικονομικά αποτελέσματα.

Το CNES, παράγοντας της οικονομικής διπλωματίας

Κατά το 2013 σημειώθηκαν πολλές επιτυχίες για το CNES, για καθέναν από τους πέντε τομείς παρέμβασής του που πραγματοποιούνται από τα τέσσερα κέντρα αριστείας του: το Διαστημικό κέντρο στην Τουλούζη για την σχεδίαση των δορυφορικών συστημάτων, η Διεύθυνση Εκτοξευτήρων για την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης, το Διαστημικό Κέντρο Γουιάνας για την υλοποίηση ευρωπαϊκών εκτοξευτήρων και το Κέντρο για την κατάρτιση της γαλλικής διαστημικής πολιτικής που αναπτύσσεται γύρω από τις σχέσεις με την διαστημική βιομηχανία, με τους ευρωπαίους εταίρους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Επιτροπής, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, το CNES αποτελεί μείζονα παράγοντα της γαλλικής οικονομικής διπλωματίας, χαρίζοντας στην γαλλική βιομηχανία πολλές επιτυχίες.

(πηγή : ενημερωτικά δελτία του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών)

δημοσίευση 28/12/2015

Αρχή σελίδας