2 με 3 εκατομμύρια ο αριθμός των Γάλλων του εξωτερικού [fr]

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 από την Γαλλική Εθνική Στατιστική και Οικονομική Υπηρεσία (INSEE), με τίτλο "Μεταναστευτικές ροές από τη Γαλλία προς το Εξωτερικό", μεγάλος αριθμός Γάλλων που γεννιούνται στη Γαλλία κατοικούν στο εξωτερικό.

PNG Οι ροές μεγάλωσαν από το 2006, ενώ ο αριθμός των επιστροφών, ο οποίος είναι μικρότερος δεν άλλαξε πολύ στη συγκεκριμένη περίοδο. Στα μέσα του 2013, το παγκόσμιο μητρώο Γάλλων που είναι εγκατεστημένοι εκτός Γαλλίας κατέγραψε 1,6 εκατομμύρια γάλλων που ζουν στο εξωτερικό.

Το 2013, 80 % των αναχωρήσεων στο εξωτερικό Γάλλων που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία αφορούν άτομα μεταξύ 18 και 29 ετών, ηλικίες που αντιστοιχούν σε περίοδο σπουδών ή έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας. Μια στις δέκα αναχωρήσεις αφορά νέο άτομο κάτω των 18 ετών. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία και επιστρέφουν από το εξωτερικό είναι λογικά πιο μεγάλα : τα μισά από αυτά είναι μεταξύ 18 και 29 ετών και ένα τρίτο εξ αυτών μεταξύ 30 και 54 ετών.

Η γαλλική παρουσία στο εξωτερικό

« Η γαλλική παρουσία στο εξωτερικό είναι δύσκολο να μετρηθεί εξ αιτίας της απουσίας θεσμικού προσδιορισμού, γεγονός που εξηγεί και τη χρήση πολλών και διαφορετικών όρων : εκπατρισμένοι, « Γάλλοι » εγκατεστημένοι εκτός Γαλλίας, «Γάλλοι » του εξωτερικού, γάλλοι υπήκοοι στο εξωτερικό, κ.ά. Επίσης, μια καταμέτρηση με αναφορά την υπηκοότητα δεν είναι αρκετή, εφόσον εκτιμάται ότι 45% των εκπατρισμένων έχουν διπλή υπηκοότητα. Όποιος και είναι ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί, δεν υφίσταται κανένας εξαντλητικός κατάλογος.»

Διαβάστε όλη την μελέτη της INSEE : «Ανάλυση των μεταναστευτικών ροών από τη Γαλλία προς το εξωτερικό 2006 - 2013»

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας