3η Ελληνο – Γαλλική ημερίδα: Clusters και Επιχειρηματικότητα (Aρχεία 2014) [fr]

Rencontres franco-helléniques : clusters et entreprenariat

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ φιλοξενείσε στις 4 Απριλίου την 3η Ελληνογαλλική ημερίδα με τίτλο: «Clusters και Επιχειρηματικότητα». Οι τρείς συμμετέχοντες γάλλοι εμπειρογνώμονες, κ. Hubert Duault (Innoeco), κ. Alain Tubiana (Γαλλία Clusters) και κ. Philippe Lattes (Aerospace Valley) αντάλλαξαν, επί της ευκαιρίας αυτής, ενδιαφέρουσες απόψεις καθώς και χρήσιμες εμπειρίες με τους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Γαλλίας, το ΕΚΕΤΑ, το Γενικό Προξενείο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης έδωσε επίσης τη δυνατότητα να επισημανθούν οι δυνατότητες σύμπραξης μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της δημόσιας δράσης προς όφελος της καινοτομίας, που θεωρείται, σήμερα, ως μια από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις οικονομικής ανάπτυξης.

Εκπρόσωποι από καινοτόμες ΜΜΕ, clusters (συνεργατικοί σχηματισμοί), επαγγελματικά επιμελητήρια και από τοπικές αρχές παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή ανταλλαγής απόψεων και επαφών.

δημοσίευση 05/06/2019

Αρχή σελίδας