3 : Η Γαλλία τρίτη χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών

Φοιτητές του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών στην Rennes

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η UNESCO ( Οργάνωση του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό),Erasmus+ που αφορά στην φοιτητική κινητικότητα (και προς τις χώρες BRIC -Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) και στον εκδημοκρατισμό της.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας