400 γαλλικές παραλίες βραβεύονται με τη « Γαλάζια Σημαία 2016» [fr]

Το βραβείο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία 2016» για τη μητροπολιτική Γαλλία και τους υπερπόντιους νομούς απονεμήθηκε στις 18 Μαϊου 2016 σε 170 δήμους και 400 γαλλικές παραλίες για τις προσπάθειές τους υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

PNG Με 98 βραβευμένες μαρίνες, ο αριθμός των βραβευθέντων 2016 σημειώνει νέο ρεκόρ από την ίδρυση του βραβείου. Το διεθνές σύμβολο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται από το 1985 σε οργανωμένες ακτές και από το 1987 σε οργανωμένες μαρίνες. Απονέμεται επίσης διεθνώς σε περισσότερες από 48 χώρες.

Το βραβείο «Γαλάζια Σημαία της Ευρώπης» αποτελεί καμπάνια του γαλλικού γραφείου του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Απονέμεταi σε γαλλικούς δήμους και ακτές που απαντούν σε κριτήρια αριστείας για την συνολική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το βραβείο απονέμεται στους υποψήφιους δήμους που πληρούν 4 κριτήρια :
περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

- Κατάλογος 2016 γαλλικών δήμων και ακτών

- Κατάλογος 2016 γαλλικών λιμένων

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ - PAVILLON BLEU

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας